Scrisoare deschisa a FR Ciclism catre MTS si cluburi

Federatia Romana de Ciclism a adresat o scrisoarea deschisa (http://frciclism.org/acasa/) catre cluburi si catre Ministerul Tineretului si Sportului facand un apel pentru redresarea acestei discipline sportive. Reproducem integral continutul acestei scrisori:

“DRAGI CONDUCĂTORI AI CLUBURILOR DE CICLISM

IUBITORI AI SPORTULUI CU PEDALE

DOAMNĂ MINISTRU A TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Federația Română de Ciclism, prin Secretarul General, vă informează că dincolo de susținerile pro sau contra existente în media, autoproclamatul „președinte în exercițiu” este indiferent faţă de viitorul sportului cu pedale și omite să aducă la cunoștința opiniei publice că este unul dintre aceia care au contribuit la trecerea în derizoriu a acestui nobil sport.

Probabil, când autoproclamatul „președinte în exercițiu” Novak afirmă că își va desfășura din nou activitatea la parametrii maximi se referă la mijloacele de acoperire și justificare ale suplimentarii de venituri[1] din fondurile Ministerului Tineretului și Sportului, la nivelul anului 2013.

Nu cunoaștem de ce forul superior – Ministerului Tineretului și Sportului – cu rol de supraveghere și control nu dorește să știe ce se întâmplă cu banii alocați din fondurile publice, dar cert este că autoproclamatul „președinte în exercițiu” Nova a dispus de această sumă mare după bunu-i plac, ignorând și încâlcând prevederile legilor speciale și statutare ale Federației Române de Ciclism.

Considerăm că este extrem de importantă acordarea unei atenții sporite din partea Ministerului Tineretului și Sportului acestui sport apreciat care, lăsat fara niciun sprijin va fi direcționat către dezintegrare, în ciuda oamenilor de bine care îl iubesc și pun umărul la susținerea lui.

Nu înțelegem liniștea de la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la faptul că s-au angajat contractual in 2013 față de o persoană mai mult cu rol onorific și care „este autorizat” doar „să organizeze și să conducă activitatea Federației Române de Ciclism în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și Consiliului de Administrație a prevederilor planurilor și programelor de activitate.”

Poate Ministerul Tineretului și Sportului nu a reușit să lectureze Statutul acestei mici Federații, al cărei Președinte nu poate face niciun act fără aprobarea Adunării Generale și a Consiliului de Administrație, singura persoană mandatată să deruleze relațiile contractuale cu Ministerul Tineretului și Sportului fiind Secretarul General[2].

În concret, în ciuda pârghiilor legale aflate la dispoziție, Ministerul Tineretului și Sportului a manifestat dezinteres total față de sumele virate, cu destinație precisă Federației Române de Ciclism, pe capitole bugetare, așa cum rezultă din Anexa nr. 2 a Actului adițional nr. 1/23.04.2013 la Contractul de finanțare nr. 1197/21.02.2013, care au fost folosite în alte scopur. Astfel încât la data de 31.12.2013, Federația Română de Ciclism (n.n. bilanțul contabil nu este depus la administrația financiară teritorială) a înregistrat numeroase datorii, dintre care amintim:

48.000 lei, reprezentând cheltuieli cu echipamentul sportiv, pentru care creditoarea SC BELLOTTO IMPEX SRL – SEDIUL ALES LA CAB.AV. PURDEA IOAN LUCIAN a cerut executarea silită a Federației Române de Ciclism (condusă de autoproclamatul „preşedinte în exerciţiu” Novak), conform cererii nr. 10798/300/2014 aflată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București (aceste cheltuieli au fost prevăzute la pct. VII din din Anexa nr. 2 a Actului adițional nr. 1/23.04.2013 la Contractul de finanțare cu MTS nr. 1197/21.02.2013);

30.000 lei, reprezentând cheltuieli cu organizarea competițiilor sportive (servicii prestate de către Poliția Rutieră cu ocazia organizării concursurilor sportive naționale și internaționale, a căror contravaloare a fost prevăzută la pct. II din din Anexa nr. 2 a Actului adițional nr. 1/23.04.2013 la Contractul de finanțare cu MTS nr. 1197/21.02.2013, în parte, cu suma de 30000 lei).

17.000 EUR, reprezentând contravaloarea premiilor care ar fi trebuit oferite concurenților participanți la Turul României, sume care au fost prevăzute la pct. III din din Anexa nr. 2 a Actului adițional nr. 1/23.04.2013 la Contractul de finanțare cu MTS nr. 1197/21.02.2013 și care trebuie distribuite și achitate sportivilor îndreptățiți.

4.700 CHF, reprezentând contravaloarea amenzii aplicate de Uniunea Ciclistă Internațională, pentru neplata cotizației aferentă anilor 2013-2014, precum și neplata taxelor de înscriere ale Turului României în calendarul UCI, la care se adaugă contravaloarea unei biciclete, achiziționate de dl. Novak Carol Eduard și pe care acesta nu a achitat-o.

3.296 EUR, reprezentând taxa de înscriere a Concursului Turul României pentru anul 2013, în Calendarul Competițional Internațional.

24.000 lei, organizarea Campionatelor Balcanice – șosea juniori 2013.

Şi lista ar putea continua, dar, aducem la cunoștința celor interesați, că aceste debite care împovărează Federația Română de Ciclism sunt realizate în exclusivitate de autoproclamatul „președinte în exercițiu” care a trecut peste voința membrilor care l-au ales în data de 15.03.2013 și a angajat cheltuieli fără acoperire și fără să aibă avizul Consiliului de Administrație[3]; acesta nu a deținut niciodată, în lumina prevederilor Statutului Federației Române de Ciclism, calitatea de ordonator de credite.

Prejudiciul pe care l-a produs Federației Române de Ciclism acest autoproclamat „președinte în exercițiu” s-a realizat cu girul Ministerului Tineretului și Sportului care în temeiul disp. art. 881 din Legea 69/2000 raportat la art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 884/2001, în cazul în care sesiza nereguli, putea dispune suspendarea executării hotărârilor care ar fi încălcat legea și să oblige Federația Română de Ciclism să procedeze la corectarea acestui fapt care contravine prevederilor legale.

Prin urmare vă solicităm ajutorul, stimată Doamnă Ministru, pentru a ne ajuta să facem împreună acest sport de traditie să intre în legalitate și să fie aproape de numeroșii săi iubitori“.

Secretar general,

Lucian Hugeanu Halas

[1] Actul adițional nr. 1/23.04.2013 Ministerul Tineretului și Sportului a suplimentat finanțarea Federației Române de Ciclism pe anul 2013 cu suma de 754 000 lei pentru derularea programelor, subprogramelor, acțiunilor/activităților și categoriilor de cheltuieli prevăzute în contractul inițial.
[2] Art. 77 din Statutul Federației Române de Ciclism
[3] Procesul-verbal încheiat la data de 15.03.2013, (n.n. în prezența următorilor reprezentanți ai Federației, respectiv NovaK Carol – președinte, Manganiello Michelle – vicepreședinte, Ilinca Constantin – membru, Poenaru Gabriel – membru) a fost stabilită regula ca „nicio plată să nu se facă fără avizul Consiliului de Administrație”