Acord de colaborare între Federația Română de Handbal și UNEFS

Federația Română de Handbal și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport au semnat un protocol de colaborare pentru dezvoltarea sportului de performanță, care a fost semnat de Alexandru Dedu, președintele FRH, și de Prof. univ. dr. Florin Pelin, rectorul UNEFS.

Protocolul de colaborare stabilește cadrul general de conlucrare a celor doi parteneri pentru planificarea, organizarea și derularea activităților dedicate dezvoltării sportului de performanță și înaltă performanță. În acest sens, părțile au convenit să acționeze în comun pentru dezvoltarea unor modalități noi, creatoare și eficiente de realizare a pregătirii profesionale la standarde moderne, în vederea perfecționării antrenorilor. Pe de altă parte, se urmărește promovarea unor relații constante de colaborare pe linia activității sportive, manageriale și de cercetare științifică. Un alt scop este valorificarea potențialului uman și a resurselor materiale existente în vederea dezvoltării unor programe de dezvoltare pe ramură de sport, cu impact în mediul sportiv, social și economic. În final, se urmărește asigurarea cadrului necesar dezvoltării schimbului de informații.Clubul Media Business este o agenție full service care oferă de peste 8 ani servicii de publicitate și de consultanță în mass-media, marketing, comunicare și publicitate. Dacă sunteți interesat(ă) de acest proiect punem detalia un plan de business ireproșabil. Te rog să ne contactezi la chiromelu@yahoo.com, 0744 525 607 (Romeo Chiriac).