1070848,23 lei, valoarea proiectului social lansat de FRF la Timisoara

FRF LANSEAZĂ PROIECTUL ”S.U.C.C.E.S. TIMIȘOARA – SPORTUL, UN CONTEXT COMPETITIV AL ECONOMIEI SOCIALE”. Proiectul se desfășoară în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, timp de 12 de luni, și este finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/168/6.1/G/144500, informeaza site-ul frf.ro. Valoarea totală a proiectului este de 1070848,23 lei. Scopul proiectului este facilitarea accesului la piața muncii pentru un număr de 15 persoane, din care 10 aparțin grupurilor vulnerabile: o persoană cu dizabilități, cinci persoane de etnie romă, patru tineri cu vârste de peste 18 ani, care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, prin angajarea într-o structură de economie socială, cu scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie din județul Timiș.

Obiectivele operaționale ale proiectului constau în:

– Dezvoltarea unei structuri de economie socială în județul Timiș, al cărei profil este unul de prestări servicii, respectiv înființarea unei baze sportive prin punerea la dispoziția comunității a unui teren sintetic de fotbal
– Creșterea angajabilității și a adaptabilității a 10 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, prin formarea acestora în meserii ca: paznic, instructor sportiv, animator socio-educativ, maseur și angajarea lor
– Promovarea conceptului de economie socială și a beneficiilor oferite de acesta printr-o campanie de conștientizare și informare

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului regăsim:
– Înființarea unei baze sportive în comunitate prin dezvoltarea unei structuri de economie socială
– Creșterea gradului de informare privind rolul și importanța economiei sociale prin intermediul unei echipe de voluntari implicați în comunitate
– Creșterea nivelului de calificare și angajarea a 15 persoane aparținând grupurilor vulnerabile